Log In

sss

Achizitii publice (352)

Achizitie directa fereastra si usa din PVC

 • 02 Iulie 2020 |

Anunt de participare          

                         Spitalul Clinic Municipal DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA, in calitate de beneficar, solicita oferte de pret in vederea achizitionarii prin achizitie directa fereastra si usa din PVC.

                   Ofertantii interesati vor intocmi oferta de pret pentru: - fereastra din PVC cu geam securizat 4.992 mp, valoare estimata 2988 lei fara TVA si usa din PVC in 2 canate cu luminator 5.228 mp, valoare estimata 5141 lei fara TVA cod CPV 44221000-5 si o vor depune in plic inchis la secretariatul unitatii, Oraselul Copiilor, etaj 1, Str. Corneliu Coposu, pana la data de 06.07.2020 ora 12:00, oferta de pret intocmita conform caietului de sarcini nr 18840/01.07.2020 si a anexelor nr. 1 si nr. 2.

                   Oferta va fi insotita de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

                   Termenul de executie este de 7 zile lucratoare de la data predarii ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de plata 60 de zile de la data receptiei. Garantia de buna executie 5 ani.

                   Valoarea totala estimata a lucrarilor care fac obiectul prezentului anunt este de 8129 lei fara TVA.

                   Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile (care corespund cu solicitarile din caietul de sarcini).

                   Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a negocia pretul cu ofertantul clasat pe primul loc.

                   Ofertele care nu vor fi transmise in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare.      

                   Caietul de sarcini se poate accesa la adresa www.scmo.ro – anunturi. 

                   Atasat anuntului se regasesc caietul de sarcini, formularul de oferta si formularul de propunere tehnica            

 

Citeşte mai departe ...

Servicii de consultanta, verificare salarizare

 • 09 Iunie 2020 |

Nr 16425 din 09.06.2020

 

                                                                        Anunt de participare          

                             Spitalul Clinic Municipal DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA, in calitate de beneficar, solicita oferte de pret in vederea achizitionarii prin achizitie directa a serviciilor de consultanta, verificare salarizare.

                        Ofertantii interesati vor transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 11.06.2020 ora 10:00, oferta de pret intocmita conform caietului de sarcini anexat.

                        Oferta va fi insotita de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

                        Durata contractului va fi pe o perioada de 7  luni,  pana la data de 31.12.2020.

                        Valoarea estimata a serviciilor care fac obiectul prezentului anunt este de 1350 lei/ luna fara TVA, respectiv 9450 lei fara TVA, pentru inteagra perioada.

                        Ofertele care nu vor fi transmise in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare.      

                        Caietul de sarcini se poate accesa la adresa www.scmo.ro – anunturi.             

Citeşte mai departe ...

Reactivi compatibili cu echipamentul “REAL time PCR”

 • 20 Mai 2020 |

ANUNT

 

          Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 22.05.2020, ora 12:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12 – Oraselul  Copiilor, în vederea participării la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de Reactivi compatibili cu echipamentul “REAL time PCR”

Drept urmare ofertantii interesati, până în data de 22.05.2020, ora 12:00 să depuna oferta pentru serviciile  mai sus menţionate la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din Oraselul  Copiilor, etaj 1 - Secretariat.

          Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

         

Citeşte mai departe ...

Insecticide

 • 15 Mai 2020 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi ADV1146555/15.05.2020

Valoarea estimata:2773,11 lei fara TVA

Data limita depunere oferta :19.05.2020 ora 11:00

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune ventilator de transport

 • 13 Mai 2020 |

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 14.05.2020, ora 08:10, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport  - 2 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157400-9, 50420000-5,79633000-0 

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 14.05.2020 ora 08:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 14.05.2020 ora 08:05.

                Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 400.000,00  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 90 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor medicale pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Insecticide

 • 13 Mai 2020 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi anunt ADV1146555/13.05.2020

Valoarea estimata 2773,11 lei fara TVA

Data limita depunere oferta :15.05.2020 ora 11:00

Citeşte mai departe ...

Imprimate la comanda

 • 12 Mai 2020 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi ADV1146321/12.05.2020

Valoarea estimata:12690,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferta :14.05.2020 ora 12:00

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport

 • 11 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 12.05.2020, ora 10:15, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Ventilator de transport  - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157400-9, 50420000-5,79633000-0 

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 12.05.2020 ora 10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 12.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 147227  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor medicale pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Clarificari la anuntul nr.33115000-9 referitor echipament de tomografie computerizata, minim 128 slice-uri achizitionate si 256 reconstruite - furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal

 • 10 Mai 2020 |

CLARIFICARE

 

Referitor la anuntul nr.33115000-9  postat pe www.scmo.ro dintr-o eroare la obiectul achizitiei s-a trecut având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru echipament de tomografie computerizata, minim 128 slice-uri achizitionate si 256 reconstruite - furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini

Obiectul achizitiei corect, care corespunde cu caietul de sarcini anexat prezentului anunt este: Echipament de tomografie computorizata, cu 64 randuri de detectori si 128 de slice-uri - furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal - 1 buc, echipament care are specificatiile tehnice mentionate in caietul  de sarcini postat.

Nota:

In toate documentele postate pe www.scmo.ro aferente la anuntului nr.33115000-9  obiectul corect este: Echipament de tomografie computerizata, cu 64 randuri de detectori si 128 de slice-uri - furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal - 1 buc, echipament care are specificatiile tehnice mentionate in caietul  de sarcini postat.

 

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Statie centrala de monitorizare compatibila cu monitoarele

 • 08 Mai 2020 |

 

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 13:30, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Statie centrala de monitorizare compatibila cu monitoarele - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV:33195200-5,  50420000-5 79633000-0

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se  poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea totala estimata a achizitiei este de 19327.73 lei fara TVA

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.  

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Ventilator mecanic medie performanta

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 12:45, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Ventilator mecanic medie performanta - 4 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157400-9, 50420000-5,79633000-0 

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora 10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 407563.02  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a Ventilator mecanic medie performanta - 4 buc pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal monitor functii vitale de ialta performanta (IBP)

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 12:15, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal monitor functii vitale de ialta performanta (IBP) - 10 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33195100-4 50420000-5 79633000-0

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s

                Documentaţia de atribuire se  poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea totala estimata a achizitiei este de 220084.03 lei fara TVA (P.U. = 22008.40 lei fara TVA)

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.  

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal monitor functii vitale de ialta performanta (IBP EtCO2)

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 12:15, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal monitor functii vitale de ialta performanta (IBP EtCO2) - 2 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33195100-4 50420000-5 79633000-0

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s

                Documentaţia de atribuire se  poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea totala estimata a achizitiei este de 68470.58 lei fara TVA (P.U. = 34235.29 lei fara TVA)

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.  

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Aparat pentru masurarea coagularii (ACT, APTT)

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:45, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Aparat pentru masurarea coagularii (ACT, APTT) - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33190000-8, 50420000-5,79633000-0 

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora 10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 17226.89  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor medicale, pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, în vederea participării la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa - 10 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33192120-9, 51400000-6,79633000-0

                Drept urmare vă invităm să depuneţi oferta Dvs. pentru produsele mai sus menţionate la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se  poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 848739.50  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.  

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Aparat de anestezie

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:30, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal Aparat de anestezie - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33172100-7, 50420000-5,79633000-0 

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora 10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnatura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 150000  lei fara TVA.

                Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a echipamentelor medicale pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal -Lampa UV portabil

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 14:30, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal -Lampa UV portabil -20 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33158300-5 Aparate medicale cu ultraviolete

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 40.000,00  lei fara TVA.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a lampilor  UV portabile  pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...