Log In

sss

Servicii de colectare,transport,neutralizare si incinerare deseuri SNCU categoria II si III

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi nr.anunt ADV 1075849/13.05.2019

Valoare estimata :6160,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferta in SEAP si pe e-mail 16.05.2019 ora 12:00

 

înapoi la antet