Log In

sss

Furnituri de birou

Acchizitia se desfasoara in SEAP la Sectiunea Publicitate Anunturi ,nr.anunt ADV 1057168/07.05.2019

Valoarea estimata 14138,18 lei fara TVA

Data limita depunere oferta : 09.05.2019 ora 12:00 in SEAP si pe e-mail spitalcopii@gmail.com

Ofertantii vor prezenta la sediul autoritatii contractante ,cu titlu gratiuit, mostre pentru fiecare produs.

 

înapoi la antet