Log In

sss

Servicii de colectare,transport,neutralizare si incinerare deseuri SNCU categoria II si III

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi .

Anunt ADV1075849 din 25.04.2019

Valoare estimata 6160,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferta in SEAP si pe e-mail 02.05.2019 ora 12:00

înapoi la antet