Log In

sss

Comunicat de presa 04.11.2019

 

COMUNICAT DE  PRESĂ

Având în vedere agresivitatea cu care în mod nejustificat presa și anumiți indivizi pun presiune mediatică pentru a fi schimbat Managerul spitalului public cu orice preț, cu orice minciună asumată sau nu nominal de vreun postac,

Văzând postările neadevărate și calomnioase pe facebook ale acestor anumiți indivizi pe numele cărora sunt deja depuse plângeri penale pentru diverse infracțiuni săvârșite în raport cu Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu”,  iar intervențiile acestora fiind tipărite de spital și depuse în dosarele pe rol deschise deja pe numele acestora și care urmează a fi sesizate în perioada următoare,

Constatând fărădelegile adunate de-a lungul timpului în acest spital public,

Managerul unității sanitare dă publicității, pentru a se cunoaște cel puțin o parte din ilegalitățile constatate în spital și pentru care trebuie ”să plătească” mediatic. Sunt aspecte grave care atentează de ani de zile la interesul public al spitalului. Numai prin reforme serioase și indiferent de costurile de imagine ale Managerului, acest spital poate fi smuls din mâna grupurilor de interese și redat comunității.

Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu” are o situație stabilă de funcționare, medicală și financiară. Nu se înregistrează nicio criză la nivelul spitalului public. Este o dezinformare amplă, gustată pe deplin de mass-media, dar fără acoperire. Zvonistica nu poate fi oprită și nici nu este în fișa de post a Managerului unității sanitare publice să oprească libera comunicare despre spital.

Dar este obligația de serviciu a Manageului să ia poziție în contextul escaladării unei agresiuni fără precedent a unor medici și asistenți culpabili la nivelul spitalului, care nu au aceeași agendă de lucru cu pacientul, cu comunitatea, ci au cu totul alte priorități.

 Încă se lucrează la identificarea tuturor problemelor adunate de 8-9-10 ani încoace și care frânează deschiderea spitalului către pacienți și reformarea actului medical prin realizarea activității la dispoziția pacienților.

Cu titlu exemplificativ, redăm două situații pe care suntem nevoiti să le gestionăm și îndreptăm, care redau contextul lucrativ tensionat care presupune luarea unor masuri imediate, legale, virtual nepopulare și aparent dure. Atașăm scanate două documente, care să introducă mass-media obiectivă în acest context cotidian de dezinformare.

1.S-a criticat schimbarea softului medical la nivelul spitalului: licențele de soft au intrat în spital (sub semnătura fostului manager Pop Ovidiu Laurean) fără nicio procedură legală de achiziție publică și o perioadă de aproape șapte ani s-a achitat (cu justificate suspiciuni asupra legalitatii) cu dedicație o sumă de cca 600.000 euro prin negociere sau licitație cu final așteptat de mentenanța pentru un anumit soft (se înțelege că nicio altă firmă nu putea întreține un soft proprietate intelectuală a unei firme care avea instalat prin comodat deja softul în spitalul public). De aceea, prin procedură de achiziție pentru închiriere de soft medical, organizată în  cursul lunii octombrie 2019, a câștigat o altă firmă până la data de 31.12.2019, care acum implementează softul conform caietului de sarcini, la jumatate de pret.

  1. Din păcate scandalul cu medicii si asistentele schimbați din funcțiile de conducere pe care le ocupau interimar sau discuțiile avute cu donațiile de medicamente, a apărut pentru că secțiile pe care aceștia le conduceau se îndepărtau tot mai mult de la interesul față de pacient, iar donațiile nu ajută spitalul în măsura în care obligă medicii să prescrie și să promoveze aceste medicamente.

            Situația Directorului Medical Dr. Burtă Ovidiu poate fi explicată foarte simplu: nu și-a ridicat Deciziile de suspendare a contractului de muncă pe perioada cât îndeplinea funcția de Director Medical (obligație prevăzută de lege). Pe cale de consecință, prin executor judecătoresc i s-au transmis aceste Decizii și Contractul de administrare pe care a refuzat să-l semneze. Ca urmare, s-a constatat că nu se poate pune în aplicare Dispoziția Municipalității, iar dr Burta Ovidiu a revenit la postul de medic șef secție.

            Agresivitatea cu care a acționat la nivelul Primăriei Municipiului Oradea și minciunile lansate în presă, se datorează nu aspectelor de suspendare precizate mai sus, ci unui document primit de către Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu”, care deconspiră ”respectul” deosebit pe care îl poartă dr. Burtă Ovidiu spitalului public. Este vorba de un studiu clinic care nu se desfășoară legal la nivelul Spitalului Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu” (nu este înregistrat, semnat, nici discutat în Comisia de etică), dar care, se pare, îl desfășoară Dr Ovidiu Burtă cu adresa personală declarată fiind de fapt a spitalului public, iar acum (de când trebuia să-și preia funcția de Director Medical) trecând cu adresa de studiu clinic pe domiciliul din cartea de identitate. Mai exact, pacienți din spital pot fi subiecți în studiul clinic al acestui medic, ca adresă personală fiind declarată cea a spitalului public, fără a exista nicio formă legală între Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu” ca prestator și sponsorul studiului clinic ca beneficiar. Rămâne la aprecierea instituțiilor abilitate această abordare nelegală a dr. Burtă Ovidiu. Evident spitalul va demara ancheta internă aferentă.

            Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu” este în subordinea Municipiului Oradea. Managerul unității este la dispoziția acestei Autorități publice locale, aspect comunicat din prima zi de activitate. Managerul nu are nicio funcție politică, este simplu membru al unui partid politic.

            Spitalul Clinic Municipal ”Dr Gavril Curteanu” respectă orice decizie a Municipiului Oradea privind mandatul Managerului în funcție. Mandatul Managerului public nu se negociează în mass-media și nici pe facebook cu postaci mincinoși. Este o demnitate respectabilă la dispoziția comunității și nu la îndemâna unor jurnaliști subiectivi sau a unor posibili infractori de pe facebook.

            Ca de fiecare dată, asigurăm prin activitatea managementului spitalului prioritizarea interesului pacientului și respectul fată de banul public.

Manager

Ec. Foncea Gheorghe Dacian

înapoi la antet