Log In

sss

Bol supa cu capac

Bol supa cu capac

  • NR ANUNT: ADV1058725
  • Valoare estimata:20.400,00  RON

  • Pana la data 22.01.2019 ora 11:00, ofertantii interesati vor incarca in SEAP oferta de pret sub denumirea Bol supa cu capac, cod CPV 39222100-5 anunt nr. se va trece numarul anuntului. Pana la data si ora limita pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. se va transmite propunerea tehnica (care sa respecte cerintele din caietul de sarcini), propunerea financiara, fisa tehnica a produsului data de catre producator (tradusa in limba romana daca este cazul), declaratia pe proprie raspundere. Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a negocia pretul cu ofertantul clasat pe primul loc. Ofertantul clasat pe primul loc va transmite certificat constator emis de ONRC.
înapoi la antet