Log In

sss

Servicii de colectare,transport,neutralizare si incinerare deseuri SNCU categoria II si III

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi Nr. Anunt ADV1075849/12.07.2019

Valoare estimata 3850,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferte 31.07.2019 ora 12:00

înapoi la antet