Log In

sss

Servicii de intretinere lunara si reparatii ascensoare (pentru 3 ascensoare )

Achizitia se desfasoara in SEAP lA Sectiunea Publicitate Anunturi ADV 1057205/26.06.2019

Valoare estimata 2647,06 lei fara TVA

Data limita depunere oferta 28.06.2019 ora 09:00

înapoi la antet