Log In

sss

Servicii de intretinere lunara si reparatii ascensoare (pentru 6 ascensoare )

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea publicitate anunturi ADV1057199/26.06.2019

Valoarea estimata 5294.13 lei fara TVA

Data limita depunere oferta 28.06.2019 ora 09:00

 

înapoi la antet