Log In

sss

Servicii de colectare,transport,neutralizare si incinerare deseuri SNCU categoria II si III

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi anunt nr. ADV1075849/26.06.2019

Valoare estimata 4620 lei fara TVA

Data limita depunere oferta 28.06.2019 ora 9:00

înapoi la antet