Log In

sss

Servicii de colectare,transport,neutralizare si incinerare deseuri SNCU categoria II si III

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi Nr.Anunt1075849/04.06.2019

Valoare estimata 5390,00 lei fara TVA pentru perioada (iunie-decembrie 2019)

Data limita depunere oferte 06.06.2019 ora 12:00

înapoi la antet