Log In

sss

ACORD CADRU Executie lucrari – Reparatii Curente Pavilion III – Pshiatrie 2, str. L. Pasteurs nr.26, Oradea

SCN1040316
 
 

 Tip procedura: Procedura simplificata

Tipul contractului: Lucrari
 Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Acord-cadru 
 CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 
 Data limita depunere: 12.04.2019 15:00
Valoare estimata 135.664,57  RON
înapoi la antet