Log In

sss

ACORD CADRU Elaborare proiect petru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, expertiza tehnica, audit energetic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru RK rest de lucrari reabilitare Pavilion 1 Se

SCN1039518
 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Modalitate de desfasurare: ONLINE
Modalitatea de atribuire: Acord-cadru 
 CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 
 Data limita depunere: 01.04.2019 15:00
Valoare estimata 801.090,00  RON
înapoi la antet