Log In

sss

Achizitii publice (350)

Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal -Injectomate

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 14:15, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal -Injectomate -200 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33190000-8 Diverse aparate si produse medicale; 50420000-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical; 79633000-0 Servicii de perfectionare a personalului

                Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

                Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

                Valoarea estimata a achizitiei este de 860.000,00  lei fara TVA.

                Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a injectomatelor  pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Aparat RX Digital mobil si statie vizualizare - furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:15, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru aparat RX Digital mobil si statie vizualizare - furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33110000-4, 50420000-5,79633000-0 

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, Oraselul Copiilor,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

Valoarea estimata a achizitiei este de 344243,70  lei fara TVA.

Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Echipament de tomografie computerizata, minim 128 slice-uri achizitionate si 256 reconstruite - furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:30, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru echipament de tomografie computerizata, minim 128 slice-uri achizitionate si 256 reconstruite - furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal - 1 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33192120-9, 51400000-6,79633000-0 

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, Oraselul Copiilor,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

Valoarea estimata a achizitiei este de 2300000  lei fara TVA.

Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Stație de vacuum cu montaj inclus

 • 08 Mai 2020 |

ANUNT

 Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 11.05.2020, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru stație de vacuum cu montaj inclus, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157810-6 

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 11.05.2020 ora10:00, sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnate cu semnutura electronica extinsa p7s si parolata. Parola va fi comunicata comisiei de negociere in data de 11.05.2020 ora 10:05.

Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, Oraselul Copiilor,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

Valoarea estimata a achizitiei este de 115966.39  lei fara TVA.

Precizam faptul ca in negocierea ofertelor propriuzise vor intra doar ofertele prezentate in termenul limita mentionat mai sus si care indeplinesc cerintele minimale din caietul de sarcini.

Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Kit de intretinere anuala

 • 29 Aprilie 2020 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi nr.Anunt ADV1143597/29.04.2020

Valoarea estimata: 6858,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferta:

05.05.2020 ora 12:00

Citeşte mai departe ...

Servicii auxiliare de achizitii publice

 • 28 Aprilie 2020 |

            Anunt de participare          

                             Spitalul Clinic Municipal DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA, in calitate de beneficar, solicita oferte de pret in vederea achizitionarii prin achizitie directa a serviciilor auxiliare de achizitii publice.

                        Ofertantii interesati vor transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 29.04.2020 ora 10:00, oferta de pret intocmita conform caietului de sarcini nr 7342/12.03.2020.

                        Oferta va fi insotita de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

                        Durata contractului va fi pe o perioada de 3 luni, respectiv de la data de 01.05.2020 pana la data de 31.07.2020.

                        Valoarea estimata a serviciilor care fac obiectul prezentului anunt este de 3500 lei/ luna fara TVA, respectiv 10500 lei fara TVA, pentru inteagra peroada.

                        Ofertele care nu vor fi transmise in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare.      

                        Caietul de sarcini se poate accesa la adresa www.scmo.ro – anunturi.              

Citeşte mai departe ...

Pahare biodegradabile

 • 28 Aprilie 2020 |

Achizitia se desfasoara in SEAP la sectiunea Publicitate Anunturi nr.anunt ADV1128390/28.04.2020

Valoare estimata :3800,00 lei fara TVA

Data limita depunere oferta :30.04.2020

Citeşte mai departe ...

Aparat ventilatie mecanica de inalta performanta

 • 15 Aprilie 2020 |

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 28.04.2020, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal aparat ventilatie mecanica de inalta performanta - 5 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157400-9  Aparate medicale respiratorii 

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 28.04.2020 ora10:00.

Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

Valoarea estimata a achizitiei este de 458394.96  lei fara TVA.

Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a aparatelor de ventilatie mecanica pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Reactivi compatibili cu aparatul REAL TIME PCR

 • 13 Aprilie 2020 |

ANUNT

 

          Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 15.04.2020, ora 12:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12 – Sala de raport, în vederea participării la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de Reactivi compatibili cu echipamentul “REAL time PCR”

Drept urmare ofertantii interesati, până în data de 15.04.2020, ora 12:00 să depuna oferta pentru serviciile  mai sus menţionate la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din Oraselul  Copiilor, etaj 1 - Secretariat.

          Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

         

Citeşte mai departe ...

reactivi compatibili cu echipamentul REAL time PCR GeneXpert

 • 10 Aprilie 2020 |

ANUNT

 

          Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 14.04.2020, ora 12:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12 – Sala de raport, în vederea participării la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de Reactivi compatibil cu echipamentul “REAL time PCR” GeneXpert      

Drept urmare ofertantii interesati, până în data de 14.04.2020, ora 12:00 să depuna oferta pentru serviciile  mai sus menţionate la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din Oraselul  Copiilor, etaj 1 - Secretariat.

          Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

         

Citeşte mai departe ...

Dezinfectant de nivel inalt

 • 10 Aprilie 2020 |

 

ANUNT

 

            Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 10.04.2020, ora 12:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12 – Oraselul Copiilor, va avea loc  procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie  Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin pulverizare a incaperilor

            Drept urmare ofertantii interesati, până în data de 10.04.2020, ora 12:00 să depuna oferta pentru produsele mai sus menţionate, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din Oraselul  Copiilor, etaj 1 – Secretariat sau email.

            Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice, contractare si aprovizionare sau se poate transmite pe email in baza unei solicitari telefonice sau prin email.

            Valabilitatea contractului va fi de 30 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii

 

Citeşte mai departe ...

Aparat ventilatie mecanica de inalta performanta

 • 09 Aprilie 2020 |

ANUNT

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca în data de 04.04.2020, ora 11:00, la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor, va avea loc procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect încheierea contractului de achizitie publica pentru Furnizare, instalare,punere in functiune si instruire personal aparat ventilatie mecanica de inalta performanta - 5 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cod CPV: 33157400-9  Aparate medicale respiratorii 

Drept urmare ofertantii interesati, sunt invitati  să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la sediul Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea din str. Corneliu Coposu, nr.12, Oraselul Copiilor – Secretariat, pana cel tarziu la data de 14.04.2020 ora10:00.

Documentaţia de atribuire se poate ridica gratuit şi de la sediul instituţiei noastre, et.1,  serviciu achiziţii publice-contractare sau se poate descarca de pe site-ul www.scmo.ro – achizitii publice .

Valoarea estimata a achizitiei este de 458394.96  lei fara TVA.

Termen de furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal este de maxim 70 zile calendaristice de la data comunicarii comenzii de catre beneficiar. Data fiind situatia de extrema urgenta avuta in vedere la parcurgerea procedurii negocierii, penuria existenta la nivelul pietei mondiale de echipamente medicale de ventilatie medicale, nevoia reala si obiectiva a autoritatii contractante de a intra in cel mai scurt timp posibil in posesia aparatelor de ventilatie precum si problemele existente in libera circulatie a bunurilor intre state, la  evaluarea ofertelor depuse de furnizori, autoritatea contractanta va utiliza in cadrul procedurii criterii de atribuire bazate pe termenul cat mai scurt de livrare a aparatelor de ventilatie mecanica pe care ofertantii si-l pot asuma in mod real in cadrul achizitiei.

Citeşte mai departe ...

Etalonare termohigrometre

 • 09 Aprilie 2020 |
Numar anunt: ADV1140423
 Tip contract: Servicii
 Tip anunt: Achizitii directe
 Data limita depunere oferta: 13.04.2020 09:00
 Cod si denumire CPV: 50410000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)
Valoare estimata 1.820,00  RON
Citeşte mai departe ...