Proiect ROHU 386 „Improving cross-border health care services with modernized medical equipment within Dr. Gavril Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central Hospital” – „Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Judetean Békés