Politica de confidențialitate Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea

 1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.scmo.ro, denumit în continuare Site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

 

 1. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea. Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” nu va acorda nicio garanție referitoare la:
a) evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
b) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu”  nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

 

 1. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu”. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de catre Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” ori de titularul acestui drept.

Toate drepturile sunt rezervate Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu”
Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu”  sau a afiliațiilor săi.

Spitalul Clinic Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

 

 1. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului Site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte. Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea nu poate garanta însă, ca prezentele pagini nu conțin erori, dar asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

 

 1. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare prioritară a Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România.

Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea se angajează să nu dezvaluie nicio informatie cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale.

 1. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul web al Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea, serverul de web inregistreaza automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări sau al abonării la newsletter.

Natura informatiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea.

 

 1. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea în următoarele scopuri:

– în scopul prelucrării solicitarii dumneavoastră. Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului.

– în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, în mod exclusiv pentru serviciile spitalului.

 

 1. Securitatea datelor

Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate informațiile despre utilizatori, nu doar cele sensibile menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități.

 

 1. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

– să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul;

Totodată, vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

– să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;

– să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoana fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;

– să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
În caz de nerespectare a acestor condiții, Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

 1. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul www.scmo.ro și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • prelucrarea acestor date și informații personale de către Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea în vederea efectuării de studii de piață;
 • transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct, numai în măsura în care persoana în cauză și-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informații, prin bifarea în mod corespunzător a căsuței indicate;

 

 • soluționarea de către Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • alte activități întreprinse de Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

 

Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea va păstra confidențialitatea acestor informații.

 

 1. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit catre site-ul www.scmo.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu cerințele Regulamentul 679/2016, urmând a fi informati prin anunțul făcut public de către Spitalul Clinic Municipal “Dr.Gavril Curteanu” Oradea prin acest sistem asupra drepturilor lor:

 • dreptul de a va adresa justiției;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor personale ale solicitantului*.

 

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;


* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagina web fără a va informa anterior.

Scroll Up Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status