Lista personal medical

Str. Corneliu Coposu nr.12
Secţia clinică Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din care: Comp. ORL, Comp. Oftalm.
1 Dr. Todor Calin Medic chir.ort.inf. primar
2 Dr. Carp Gheorghe Medic chir.ort.inf. primar
3 Dr. Crişan Petru Medic chir.ort.inf. primar
4 Dr. Băloiu Daniel Medic şef secţie cu delegaţie chir.ort.inf. primar
5 Dr. Pîrlea Dan Gabriel Medic chir.ort.inf. specialist
6 Dr. Ţinca Dan Ovidiu Medic chir.pediatrie specialist
Comp. Oftalmologie
7 Dr. Drăgan Gheorghe Ioan* Medic oftalmologie primar
8 Dr. Botnaru Asia Medic oftalmologie specialist
Comp. ORL
9 Dr. Moldoveanu Elena Medic ORL primar
10 Dr. Manole Felicia Medic ORL primar
11 Dr. Dobrescu Anca* Medic ORL primar
Secţia Anestezie-Terapie Intensivă.
12 Dr. Dobrescu Adriana Medic şef secţie cu delegaţie ATI primar
13 Dr. Dobjanschi Sebastian Medic ATI primar
14 Dr. Gîtlan Ion Medic ATI specialist
15 Dr. Florea Mihai George Medic ATI specialist
16 Dr. Teodorescu Cristina Oana Medic ATI specialist
17 Dr. Melniciuc Adrian Medic ATI specialist
18 Dr. Buda Florina Ioana Medic rezident an V
ATI rezident
19 Szalo Elena Cristina Asistent medical şef secţie medicină generală principal
Secţia clinică pediatrie I din care: Comp. Gastroenterologie, Comp.Cardiologie
20 Dr. Cheregi Simona Diana Medic şef secţie pediatrie Medic șef secție II
21 Dr. Popa Ana Medic pediatrie primar
22 Dr. Costea Stela Maria Medic pediatrie primar
23 Dr. Berechi Eniko Medic pediatrie primar
24 Dr. Băloiu Nina-Carmen* Medic pediatrie primar
25 Dr. Spoială Cornelia* Medic pediatrie primar
26 Micu Elena Nicoleta Asistent medical şef secţie pediatrie principal
Secţia clinică pediatrie II din care: Comp. Hematologie, Comp. Oncologie
27 Dr.Ritli Ladislau Medic pediatrie primar
28 Dr. Mihălceanu Rodica Medic pediatrie primar
29 Dr. Miculschi Gabriela Medic şef secţie cu delegaţie pediatrie primar
30 Dr. Sava Cristian Nicolae Medic şef secţie cu delegaţie pediatrie primar
31 Dr. Dumbravă Larisa* Medic pediatrie primar
32 Dr. Ellenes Jakobfy Zoltan* Medic pediatrie specialist
33 Dr. Balmos Andreea Bianca Medic pediatrie specialist
34 Miklos Iolanda Asistent medical şef secţie pediatrie principal
Secţia clinică pediatrie III, din care: Comp. Genetică Medicală, Comp.Prematuri, Comp. Pneumologie
35 Dr. Cladovan Claudia Teodora Medic şef secţie cu delegaţie pediatrie primar
36 Dr. Jurcă Maria Claudia Medic genetică medicală, specialist pediatrie primar
37 Dr. Szilagyi Ariana Medic pediatrie primar
38 Dr. Dubău Diana Luminiţa Medic pediatrie primar
39 Dr. Avram Anişoara Medic pediatrie primar
40 Dr. Diculescu Mihaela* Medic pediatrie primar
41 Dr. Crişan Marilena-Umbriţa Medic pediatrie şi pneumo. primar
42 Dr. Kozma Kinga Medic genetică medicală specialist
43 Tonca Angelica-Viorica Asistent medical şef secţie - delegaţie pediatrie principal
Comp. Neurologie Pediatrică şi Comp. Psihiatrie Pediatrică
44 Dr. Roşu Monica-Simona* Medic psihiatrie ped. primar
45 Dr. Iuhas Carmen Gabriela Medic psihiatrie ped. specialist
46 Dr. Tegzeş Delia-Ioana Medic psihiatrie ped. specialist
47 Dr. Orban Katalin Medic rezident an II psihiatrie ped. rezident
48 Dr. Tagureanu Sanda Alina Medic psihiatrie ped. specialist
Secţia Clinică Medicină Internă, din care: Compartiment Gastroenterologie
49 Dr. Burtă Ovidiu-Pavel Medic şef secţie medicină internă II
50 Dr. Pîrvan Valeria Medic medicină internă primar
51 Dr. Marc Felicia Medic medicină internă primar
52 Dr. Moldovan Corina Maria Medic medicină internă primar
53 Dr. Hoza Anica Medic medicină internă primar
54 Dr. Galoş Ioana Mariana Medic medicină internă primar
55 Dr. Pop Ioan Medic medicină internă primar
56 Ghenţ Alina-Maria Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Compartiment REUMATOLOGIE
57 Dr. Ţiburcă Laura Elena Medic reumatologie primar
Compartiment RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
58 Dr. Farago Monica Adina Medic rec.,med. fiz., balneo. primar
59 Dr. Pop Manuela Simona Medic şef laborator rec.,med. fiz., balneo. primar
60 Dr. Bondici Rodica Adriana Medic rec.,med. fiz., balneo. primar
Compartiment ENDOCRINOLOGIE
61 Dr. Şaupe Mărioara Medic endocrinologie primar
62 Dr. Găluşcă Dorina Ioana Medic endocrinologie primar
Secţia Clinică Hematologie
63 Dr. Gheorghe-Labău Otilia Medic hematologie primar
64 Dr. Chirilă Mihaela-Doina Medic hematologie primar
65 Dr. Burcă Cristian Marcian Medic hematologie specialist
66 Serenciuc Nicoleta-Carmen Asistent medical şef secţie medicină generală principal
Secţia Clinică Nefrologie
67 Dr. Bako Gabriel Cristian Medic şef secţie nefrologie I
68 Dr. Raţiu Ioana Adela Medic nefrologie primar
69 Dr. Toma Cristian Gavril Medic nefrologie specialist
70 Dr. Baidog Viorica Medic nefrologie specialist
71 Chichineşdi Florica Asistent medical şef secţie medicină generală principal
SECŢIA CARDIOLOGIE (patologie stabilizată şi cronică)
72 Dr. Sălăjan Adriana Marta Medic şef secţie cu delegaţie cardiologie primar
73 Dr. Kiss Andrea Ildiko Medic cardiologie primar
74 Dr. Luncan Rodica Medic cardiologie specialist
75 Dr. Simon Simona Medic cardiologie primar
76 Bejan Zoiţa Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Secţia Clinică Oncologie Medicală - Centrul de Oncologie Oradea
77 Dr. Mihuţiu Simona Medic şef secţie cu delegaţie oncologie medicală primar
78 Dr. Ruţă-Mureşan Delia Medic oncologie medicală primar
79 Dr. Balint Adriana
Medic oncologie medicală specialist
80 Dr. Platona Aniela Medic oncologie medicală primar
81 Dr. Bereczki Lajos-Szilard Medic oncologie medicală specialist
82 Dr. Bancoş Rodica Sanda Elena Medic oncologie medicală specialist
83 Dr. Hora Amalia Medic oncologie medicală specialist
84 Dr. Taralunga Veronica Medic oncologie medicală specialist
85 Dr. Florea Lorena Medic oncologie medicală specialist
86 Dr. Garba Viorica Lacrimioara Medic rezident an V oncologie medicală specialist
87 Csirak Emilia Asistent medical şef secţie medicină generală principal
Compartiment Radioterapie
88 Dr. Morvay Szabo Edina Eva Medic şef secţie cu delegaţie radioterapie primar
89 Dr. Pătcaş Elisabeta Medic radioterapie primar
90 Dr. Susa Viviene Medic radioterapie specialist
91 Dr. Flonta Teodora Daciana Medic radioterapie specialist
Laboratorul de Radioterapie
92 Negruţiu Angela Asistent medical şef secţie - delegaţie rad. şi imag. med. principal
Laborator Analize Medicale
93 Dr. Nicoriciu Florin Medic şef laborator cu delegaţie medicina de laborator primar
94 Dr. Cighir Adriana Mihaela Medic medicina de laborator primar
95 Dr. Tudusciuc Dana Medic medicina de laborator primar
96 Dr. Pop Daniela Ioana Medic medicina de laborator primar
97 Dr. Moş Ioana Medic medicina de laborator primar
98 Dr. Lepa Carmen Medic Microbiol. primar
99 Dr. Marc Amalia Dorina Medic medicina de laborator primar
100 Drimbău Mărioara-Viorica Asistent medical - şef laborator cu deleg. laborator principal
Compartiment Genetică Medicală
101 Dr. Iuhas Oana Alexandra Medic genetică medicală primar
Laborator Radiologie şi imagistică medicală
102 Dr. Barbu Marin Medic şef secţie cu delegaţie radiodiag. primar
103 Dr. Manea Ioana-Lăcrămioara-Maria Medic radiodiag. primar
104 Dr. Baican Virginia Medic rad. şi imag. med. primar
105 Dr. Isoc Denisa Cristina Medic rad. şi imag. med. specialist
106 Dr. Venter Adrian Nicolae Medic rad. şi imag. med. specialist
Compartiment de Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale
107 Dr. Hnatiuc Melania Anca Medic epidemiologie specialist
Serviciul de Anatomie Patologică
108 Dr. Pop Ovidiu Laurean Medic şef serviciu anat. pat. primar
109 Dr. Ivaşcu Marius-Evelin Medic anat. pat. primar
Centrul de sănătate mintală COPII cu staţionar de zi
110 Dr. Mija-Nedela Elena Simona Medic psihiatrie ped. specialist
Serviciul statistică medicală şi DRG
111 Dr. Marian Mirela Medic şef serviciu - cu delegaţie sănătate publică şi management primar
Cabinet medical Dermatovenerologie
112 Dr. Romocea Iuliana Medic dermatoven. primar
113 Dr. Chebeleu Amalia-Ioana Medic dermatoven. primar
Cabinet medical Obstetrică-Ginecologie
114 Dr. Nicoară Maria Medic obst.-gin. primar
Str. Louis Pasteur nr.26
Secţia Clinică Psihiatrie I
115 Dr. Belba Adriana Medic şef secţie cu delegaţie psihiatrie primar
116 Dr. Cornuţiu Gavril Medic psihiatrie primar
117 Dr. Fordon Alina Ioana Medic psihiatrie primar
118 Dr. Leţ Cornuţiu Oana Medic psihiatrie specialist
119 Ienciu Rodica Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Secţia Clinică Psihiatrie II
120 Dr. Petriş Alin Ovidiu Medic şef secţie cu delegaţie psihiatrie primar
121 Dr. Vlad Liliana -Stefania Medic psihiatrie specialist
122 Dr. Gherman (Gheorghiţa) Violeta Medic psihiatrie specialist
123 Huieţ Monica Iulia Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Secţia Clinică Psihiatrie III
124 Dr. Paşca Georgeta Medic şef secţie psihiatrie primar
125 Dr. Mesaros Adela Medic psihiatrie primar
126 Dr. Iova Claudiu Sorin Medic psihiatrie primar
127 Dr. Platona Rita Ioana Medic psihiatrie primar
128 Dr. Cristea Marinela Medic psihiatrie specialist
129 Dr. Pali Roxana Georgeta Medic psihiatrie specialist
130 Zsisku Marcela Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Secţia Clinică de Neurologie
131 Dr. Jurcău Anamaria Medic şef secţie cu delegaţie neurologie primar
132 Dr. Nunkoo Vharoon Sharma Medic neurologie specialist
133 Ardelean Florentin Adrian Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Secţia Clinică Recuperare Neurologică
134 Dr. Moş Adela Maria Medic şef secţie cu delegaţie neurologie primar
135 Dr. Simion Aurel
Medic neurologie primar
136 Dr. Szabo Reka Medic neurologie specialist
137 Tîrnăvan Lăcrimioara Maria Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
Laborator Radiologie şi imagistică medicală
138 Dr. Caranfil Maria Medic rad. şi imag. med. primar
Laborator Explorări Funcţionale
139 Dr. Borod Monica-Maria Medic medicină internă primar
Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
140 Dr. Nemeth Noemi Medic rec.,med. fiz., balneo. specialist
141 Dr. Mărginean Viorica Medic rec.,med. fiz., balneo. primar
142 Dr. Stamate Alice Ramona Medic rec.,med. fiz., balneo. primar
Centrul de Sănătate Mintală Adulţi
143 Dr. Irimescu Tatiana Medic şef laborator psihiatrie II
144 Dr. Weith Daniela Medic psihiatrie specialist
145 Dr. Illes Izabella Medic psihiatrie specialist
146 Dr. Bara Ioan Radu Medic psihiatrie primar
SECŢIA CLINICĂ BOLI INFECŢIOASE I
147 Dr. Coldea Viorica Medic şef secţie cu delegaţie boli infecţioase primar
148 Dr. Călinescu Georgeta Medic boli infecţioase primar
149 Dr. Indrieş Mirela Florica Medic boli infecţioase specialist
150 Dr. Negruţ Nicoleta Mihaela Medic boli infecţioase specialist
151 Lucaci Simona Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
SECŢIA BOLI INFECŢIOASE II, din care Comp. HIV/SIDA
152 Dr. Mihalache Lucia Dorina Medic şef secţie cu delegaţie boli infecţioase primar
153 Dr. Zaporojan Iulian Medic boli infecţioase primar
154 Dr. Pop Marcela Melania Medic boli infecţioase primar
155 Dr. Creţ Maria Medic boli infecţioase primar
156 Bodrenciu Lidia Maria Asistent medical şef secţie medicină generală principal
Str. Izvorului nr.57
SECŢIA PNEUMOLOGIE I , din care Comp. TBC
157 Dr. Haidu Stela Mariana Medic şef secţie cu delegaţie pneumologie primar
158 Dr. Florian Andrada Diana Medic pneumologie primar
159 Dr. Ivan Ecaterina Mirela Medic pneumologie primar
160 Neaga Liana Asistent medical şef secţie - delegaţie medicină generală principal
SECTIA PNEUMOLOGIE II, din care Comp. TBC
161 Dr. Poplăcean Maliţa Cristina Dalina Medic pneumologie specialist
162 Dr. Marta Mircea Florin Medic şef secţie cu delegaţie pneumologie primar
163 Dr. Moldovan Diana Camelia Medic pneumologie primar
164 Doba Floare Asistent medical şef secţie medicină generală principal
SECŢIA PNEUMOLOGIE III, din care Comp. TBC
165 Dr. Groze Maria Medic şef secţie cu delegaţie pneumologie primar
166 Dr. Popa Ion Emil Medic pneumologie primar
167 Dr. Hodişan Vasile Liviu Medic pneumologie primar
168 Dr. Ghiurău Alexandra Cristina Medic pneumologie specialist
169 Şandor Maria Asistent medical şef secţie medicină generală principal
Laborator Analize Medicale
170 Dr. Zaporojan Natalia Medic medicina de laborator primar
171 Dr. Drăgan Ana-Maria Medic medicina de laborator primar
Laborator Radiologie şi imagistică medicală
172 Dr.Dragnea Dumitru Medic rad. şi imag. med. primar
Aleea Strandului nr.18
DISPENSAR TBC
173 Dr. Vigdorovits Marcela Ştefania Medic pneumologie primar
174 Dr. Gligor Elena Medic pneumologie primar
175 Dr. Rotariu Izabela Oana Medic pneumologie primar
176 Dr. Sabău Daciana Gabriela Medic pneumologie primar