Marți, 18 Octombrie 2016 09:21

STATIE DE CLORINARE A APEI 100 L Cant. 1 buc Instalarea statiei se va realiza la dispensarul TBC, str.Strandului, nr.18, loc Oradea,

Achizitia se desfasoara in SEAP

Valoarea estimata fara TVA a achizitiei 5200 lei

Data limita de incarcare in SEAP a ofertei 21.10.2016

Nr. Anunt publicitate din SEAP 55611 din 18.10.2016

Furnizare si instalare inei Statie de clorinare a apei 100 L. Instalarea statiei se va realiza la dispensarul TBC, str.Strandului, nr.18, loc Oradea, cod postal: 410469. Produsul care face obiectul prezentei achizitii trebuie in mod obligatoriu sa respecte cerintele impuse prin caietul de sarcini nr.20861 din 27.09.2016 Produsul care face obiectul prezentei achizitii trebuie sa respecte in mod obligatoriu urmatoarele cerinte specificate in caietul de sarcini: - Statie de clorinare cu rezervor de 100 L cu boxe de protectie pentru intemperii si sisteme de degivrare(montarea si punerea in functiune este inclusa in pretul de livrare) - Prevederile mentionate fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor in baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. - Cerintele precizate in caietul de sarcini sunt considerate ca fiind cerinte minimale -Orice oferta prezentata care se abate de la caracteristicile tehnice mentionate mai jos, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caletul de sarcini - Furnizorul trebuie sa fie pe deplin responsabil pentru furnizarea si instalatia in termen de maxim 20 zile calendaristice de la emiterea comenzii pentru furnizare si instalare statie de clorinare a apei 100 L - Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului - Statia de clorinare presupune un sistem de instalatii, în care apele de canalizare sunt supuse proceselor tehnologice de epurare, care le modifica în asa mod calitatile, încât sa îndeplineasca conditiile prescrise, de primire în emisar si de îndepartare a substantelor retinute din aceste ape. Apa care a fost tratata cu Clor este eficienta in prevenirea raspandirii bolilor. DATE TEHNICE REZEROR STOCARE HIPOCLORIT- Rezervor chimicale din PE stabilizata UV Caracteristici tehnice pompa dozatoare Debit ; de la 1 la 30 litri /ora Presiune maxima pana la 20 bar. Alimentatare electrica 220v Frecventa impulsuri: de la 180 - 300 impulsuri/1’ Carcasa exterioara Kit instalare inclus

Pana la data limita de 14.10.2016, ora 15,00 ofertanti vor incarca in catalogul electronic din SEAP oferta de pret sub denumirea de; STATIE DE CLORINARE A APEI 100 L si cod CPV 45232421-9 autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a negocia pretul cu ofertantul care are oferta corespunzatoare cerintelor mentionate la "descriere contract" si are pretul cel mai mic incarcat in SEAP conform celor mentionate mai sus.